Supply Side Platform (SSP) đóng vai trò thế nào trong quảng cáo tự động?

SSP là gì Supply Side Plarform là gì Supply-Side Platform là gì

Supply Side Platform – SSP là một trong ba đối tượng chính gồm SSP, DSP (Demand-Side Platform) và Ad Exchange, trực tiếp tham gia vào hoạt động đấu giá quảng cáo trên thời gian thực RTB (Real Time Bidding). Vậy SSP là gì, hoạt động ra sao và có vai trong thế nào trong quảng […]

Continue reading


Real Time Bidding – Cuộc cách mạng trong quảng cáo trực tuyến

RTB Real Time Bidding la gì real time bidding platform real-time bidding

Khái niệm Real Time Bidding (RTB), tiếng Việt là cơ chế đấu giá quảng cáo trên thời gian thực, không còn là thuật ngữ xa lạ với những người làm quảng cáo hay các nhà xuất bản. Trước đó, blog cũng đã từng giải thích ngắn gọn về cụm từ này trong bài viết về […]

Continue reading