Supply Side Platform (SSP) đóng vai trò thế nào trong quảng cáo tự động?

SSP là gì Supply Side Plarform là gì Supply-Side Platform là gì

Supply Side Platform – SSP là một trong ba đối tượng chính gồm SSP, DSP (Demand-Side Platform) và Ad Exchange, trực tiếp tham gia vào hoạt động đấu giá quảng cáo trên thời gian thực RTB (Real Time Bidding). Vậy SSP là gì, hoạt động ra sao và có vai trong thế nào trong quảng […]

Continue reading