Metaverse: Đã đến lúc Marketer cần hiểu đúng

10 năm trước, các trang báo lớn của Mỹ đã cho rằng: Internet chỉ là một xu hướng “thoảng qua”. Tới nay, Internet đã thay đổi thế giới hoàn toàn với 4.95 tỷ người sử dụng, chiếm tới 62.5% dân số toàn cầu (Báo cáo Digital 2022: Global). Liệu metaverse có phải một xu hướng …

Metaverse: Đã đến lúc Marketer cần hiểu đúng Read More »