SỰ THAY ĐỔI TRONG HÀNH VI NGƯỜI DÙNG CUỐI NĂM 2022, ĐẦU 2023

2023 là năm chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của các ngành nghề trước tác động của suy thoái, lạm phát đối với nền kinh tế toàn cầu. Cùng với đó, những chuyển biến trong hành vi người dùng là một trong những tác nhân nổi bật ảnh hưởng đến mục tiêu và hướng …

SỰ THAY ĐỔI TRONG HÀNH VI NGƯỜI DÙNG CUỐI NĂM 2022, ĐẦU 2023 Read More »