Adsota phát hành Emagazine: Thích nghi với COVID-19 chủ đề về ngành F&B

Hà Nội ngày 3/6/2020, công ty quảng cáo Adsota đã phát hành ấn phẩm thứ hai trong chuỗi Emagazine: Thích nghi với COVID-19, chủ đề về ngành F&B. Trong số Emagazine lần này, ngành F&B sẽ được phân tích một cách đa chiều, giúp các doanh nghiệp có những giải pháp tối ưu để nhanh …

Adsota phát hành Emagazine: Thích nghi với COVID-19 chủ đề về ngành F&B Read More »