11 add-on trên Chrome hữu dụng dành riêng cho Marketers

Danh sách tổng hợp 11 Chrome Extensions hữu ích giúp bạn quản lý các công việc trên social media một cách dễ dàng và hiệu quả hơn: