Cung – cầu ngành giáo dục ảnh hưởng như thế nào đến xây dựng thương hiệu & tuyển sinh 2023?

Mỗi năm có hàng ngàn đơn vị giáo dục công lập, tư thục, Edtech được thành lập để đáp ứng nhu cầu người học. Đứng trước xu hướng không ngừng tăng lên của học viên và các đơn vị giáo dục, vấn đề cung cầu trong ngành đã tác động lớn đến việc tuyển sinh …

Cung – cầu ngành giáo dục ảnh hưởng như thế nào đến xây dựng thương hiệu & tuyển sinh 2023? Read More »