mobile-web-la-gi-tong-quan-ve-mobile-web-1

Mobile web là gì? Tổng quan về Mobile web

Mobile web là các website được tối ưu hóa để hiển thị tốt hơn cho người dùng khi họ xem trên điện thoại. Trên thực tế có 3 loại mobile web thường thấy dưới đây