omo-da-lay-long-khach-hang-bang-mobile-marketing-nhu-nao

OMO đã ‘lấy lòng’ khách hàng bằng mobile marketing như thế nào?

Bẩn không phải là nghèo, không phải mất vệ sinh, càng không phải là bệnh tật. Omo đã viết lại câu chuyện về “lấm bẩn” bằng mobile marketing và chiếm hữu lòng trung thành của khách hàng như thế nào?