SMAATO công bố báo cáo quý 2, 2017: Ngôi báu thuộc về các vị nữ hoàng

Vừa qua, Smaato – một trong những nền tảng quảng cáo có ảnh hưởng nhất trên toàn cầu vừa công bố báo cáo về thị trường quảng cáo di động quý 2, 2017.