adsota đối tác của facebook

Adsota trở thành Gaming Agency quảng cáo chính thức của Facebook tại Việt Nam

Tháng 8/2017, Facebook công bố Adsota trở thành Gaming Agency quảng cáo chính thức của hãng tại Việt Nam.