Sứ mệnh mới của Facebook: Con người đưa con người đến gần nhau hơn

Mạng xã hội lớn nhất thế giới lần đầu tiên thay đổi sứ mệnh sau 13 năm hoạt động của mình, không đơn thuần chỉ là kết nối mà muốn đem mọi người thực sự đến gần nhau hơn.