VR Google VR Thuc te ao Cong nghe thuc te ao

Google tiên phong đưa quảng cáo vào không gian ba chiều

Các chuyên gia phát triển sản phẩm thuộc Area 120 của Google đã xây dựng thành công phiên bản đầu tiên với các định dạng quảng cáo đặc biệt dành cho các thiết bị thực tế ảo (VR).