Facebook thông báo: Không công nhận khi người dùng vô tình click vào quảng cáo

Giờ đây các nhà quảng cáo (Advertisers) trên mạng quảng cáo của Facebook – FAN (Facebook’s Audience Network) không còn phải bận tâm trong trường hợp có người dùng lỡ tay click vào quảng cáo – một sự lãng phí bất cứ người làm digital marketing nào cũng muốn tránh.