Làm thế nào để đối phó với nhận xét tiêu cực của người dùng trên App Store?

Các nhận xét, đánh giá từ người dùng, hay còn gọi là review có ảnh hưởng không nhỏ tới sự thành bại của ứng dụng.